درباره ما

کارشناس ارشد

کسب وکار،حقوقی، ملکی وسرمایه گذاری

کارشناس ارشدعمران

عضودانشجویی(UACSE)

عضومجمع بین المللی مهندسی جهانی

تعهدنامه کسب وکاراینترنتی دارای نماداعتمادالکترونیکی

مجوزعضویت اسیتیوی تخقیقاتی مهندسین ودکترهای(IRED)

پروانه تخصص مشاورین املاک ازسازمان ثبت اسناد

عضویت اتحادیه صنف مشاورین املاک

صلاحیت ازوزارت فرهنگ وارشاداسلامی برای فعالیت دررسانه های مرکزفناوری اطلاعات دیجیتال

 

گروه مشاورین ومتخصصین املاک ارایه مشاوره تخصصی رایگان درزمینه تمامی امورملکی

خرید_فروش_رهن_اجاره_مشارکت درساخت و….(زمین_آپارتمان_ویلاو….)

محدوده کاری کل استان اردبیل

(اردبیل من)

درسال۱۳۹۰توسط مهندس اصغرقلیزاده آغازبه کارکرد. این مجموعه به عنوان نخستین آژانس املاک اینترنتی استان اردبیل همواره مفتخربه کسب رضایتمندی مشتریان خودبوده است بامصاحبه ونظرسنجی های مختلف به این باور رسیدیم که برای مشتریان بازاراملاک دواصل اطمینان وسرعت ازاهمیت بالایی برخورداراست. بعلاوه همواره تلاش کردیم برندی باشیم که به راحتی درذهن بمانیم تاتغییری بزرگ درمعاملات املاک استان اردبیل رقم بزنیم واین هنوزاول راه است…

(اردبیل من)

سایت وآپلیکیشن تخصصی درج آگهی های املاک است که درآن مشتریان ومشاورین املاک آگهی های خریدوفروش، رهن واجاره ی خودرامنتشرکرده وتوسط هزاران نفردرسراسرکشوردیده می شوند.

(اردبیل من)

به سرعت درحال تبدیل شدن به یک مرجع اینترنتی برای عموم درایران است سایتی که هرفردی درحوزه ی املاک به آسانی ازآن بهره مندمیشود.

(اردبیل من)

آپلیکیشن نوآورانه هوشمندوسریع برای جستجووانتخاب ملک درسراسرگستره پهناورایران است بررسی عمیق نیازهای جستجوکنندگان ملک استفاده ازپیشرفته ترین تکنولوژی های روزدنیاونوآوری های روزافزون مهمترین اصول رعایت شده درطراحی وتوسعه ی این آپلیکیشن می باشد. باورداریم که کاربران این نرم افزارموبایل کمترین سطح استرس وزمان رابرای جستجوی ملک ایده آلشان تجربه خواهندکرد. وبدون صرف وقت وانرژی زیادفقط بافشردن چنددکمه به اطلاعات موردنیازدرموردملک دلخواه خودکه توسط کارشناسان اردبیل من تاییدشده دست خواهندیافت.

با تکیه به شعارصداقت توانسته اعتماد بسیاری ازمشتریان رابه خود جلب نماید.واین اعتبارما ثمره اعتماد شما مشتریان گرامی می باشد.

راه جهان یکی است وآن راه راستی است..

مدیریت وبنیانگذاری سایت وآپلیکیشن

(اردبیل من)

مهندس:اصغرقلیزاده

۰۹۱۲۳۹۶۲۵۳۹

مدیراجرایی:

۰۹۱۴۱۵۰۰۵۸۸

مشاورحقوقی:

۰۹۱۹۷۵۵۶۲۲۸

مشاورکارشناس ملکی:

۰۹۰۱۸۷۲۳۴۰۴

مدیرخریدوفروش وهماهنگی:

۰۹۹۱۳۹۶۲۵۳۹

مدیرهماهنگی رهن واجاره وهماهنگی:

۰۹۰۲۳۹۶۲۵۳۹

پشتیبانی:

۰۹۰۱۸۷۲۳۴۰۵

دفترمرکزی: ۳۳۲۴۹۴۳۹ _ ۳۳۲۶۲۳۴۳

فکس: ۳۳۲۵۴۳۶۲ _ ۳۳۲۶۲۳۵۳