سلام دنیا!

به وردپرس فارسی خوش آمدید.‌ این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن نوشتن را آغاز کنید!

توسط Asghar Gholizadeh

وبسایت واپلیکیشن اردبیل من بستری تخصصی درزمینه املاک ومشاعل ملکی می باشد. تمام آژانس های معاملات املاک ومالکین شخصی که قصدفروش، رهن وخریدواجاره دارندیاکسانیکه درحوزه مشاغل ملکی درشاهای تاسیساتی، تزئیناتی، ساختمانی وخدماتی فعالیت میکنند. می توانندباثبت محل خوددرنقشه کسب وکارشان راآگهی کنندوبه شغل خودرونق ببخشندازویژگی های بازاراپلیکیشن اردبیل من این است که بامعرفی آژانس هاومشاورین املاک کمک شایانی به کاربران دراین حوزه می نماید. تاکاربران باصرفه جویی دروقت وهزینه خیلی ساده تمام مشکلات خوددراین حوزه را برطرف کنند.

خرداد ۲۰, ۱۳۹۷ ۱:۵۷ ب.ظ