850,000,000 تومان

پیش فروش اپارتمان

پیش فروش اپارتمان کدآگهی :۱۳۲۰ متراژ:۱۱۰ تعدادخواب :۲ کل طبقات :۵ طبقه :۱ تعدادواحد :۱ قیمت کل :۸۵۰۰۰۰۰۰۰ قیمت هرمتر :۷۷۲۷۰۰۰ تحویل برج :اسفند ۱۴۰۰ […]
بدون بازديد
730,000,000 تومان

پیش فروش اپارتمان

پیش فروش اپارتمان کدآگهی :۱۳۱۹ متراژ:۱۱۰ قیمت کل :۷۳۰۰۰۰۰۰۰ قیمت هر متر :۶۶۳۶۰۰۰ تعدادخواب :۲ کل طبقات :۴ طبقه :۲ آدرس :دروازه استارا شماه های […]
بدون بازديد
720,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۸۷

فروش اپارتمان کدآگهی :۲۲۷۹ متراژ:۸۷ قیمت کل :۷۲۰۰۰۰۰۰۰ قیمت هرمتر :۸۲۷۶۰۰۰ تعدادخواب :۲ کل طبقات :۴ سال ساخت :۹۷ امکانات :فول امکانات ادرس :یساول شماره […]
2 بازدید کل ، 0 امروز
520,000,000 تومان

فروش اپارتمان ۸۰متر

فروش اپارتمان کداگهی :۲۲۸۰ متراژ:۸۰ قیمت کل :۵۲۰۰۰۰۰۰۰ قیمت هرمتر :۶۵۰۰۰۰۰ تعدادخواب :۲ کل طبقات :۴ تعدادواحد :۱ امکانات :فول امکانات ادرس :کارشناسان شماره های […]
4 بازدید کل ، 0 امروز