۸۴۰۰۰۰۰۰ تومان

فروش زمین کشاورزی۱۲۰۰۰متری

کدآگهی۲۴۲ متراژ۱۲۰۰۰ قیمت هرمتر۷۰۰۰ قیمت۸۴۰۰۰۰۰۰ آدرس:(((روستای کله سر درچهارقطعه زمین)))) شماره های تماس: ۳۳۲۶۲۳۴۳ ۳۳۲۶۲۳۵۳ ۰۹۹۱۳۹۶۲۵۳۹ ۰۹۰۲۳۹۶۲۵۳۹ آدرس دفتر:شریعتی به سمت یحیوی نبش اسلامی۹ساختمان تیراژه […]
51 بازدید کل ، 0 امروز