400,000,000 تومان

فروش تجاری در بازار صدف

کد اگهی ۱۸۳ فروش تجاری دو طبقه ۱۴ متری با دهنه ۲/۸۰ سانتی در طبقه همکف با سند سرقفلی با ورودی جداگانه شماره های تماس: […]
10 بازدید کل ، 0 امروز
950/000/000 تومان

فروش تجاری در فلسطین

کد اگهی ۱۷۹ فروش تجاری ۱۴ متری با دهنه ۴ متری با تمام امتیازات آب برق گاز و کرکره برقی معاوضه با آپارتمان در محدوده […]
8 بازدید کل ، 0 امروز
2/100/000/000 تومان

فروش تجاری در الماس شهر

کد اگهی ۱۸۱ فروش تجاری ۱۶ متری با دهنه ۲/۸۰ سانتی با سند سرقفلی شهرداری با سال ساخت ۱۳۹۲ شماره های تماس: ۳۳۲۶۲۳۴۳ ۳۳۲۶۲۳۵۳ ۰۹۹۱۳۹۶۲۵۳۹ […]
9 بازدید کل ، 0 امروز
1/730/000/000 تومان

فروش تجاری در کارشناسان

کد اگهی ۱۸۲ فروش تجاری ۴۰ متری با بر ۱۱ متری با بالکن ۱۳ متری با تمام امکانات فول با سند تک برگ مالکیت با […]
8 بازدید کل ، 0 امروز
3,000,000,000 تومان

فروش تجاری در ججین

کد اگهی ۱۶۴ فروش تجاری ۲۰ متری دارای بالکن ۲ متری با امتیازات کامل با سال ساخت ۱۳۸۵ با سند اوقافی شماره های تماس: ۳۳۲۶۲۳۴۳ […]
9 بازدید کل ، 0 امروز
185,000,000 تومان

فروش تجاری در بازار صفویه

کد اگهی ۱۶۳ فروش تجاری ۳ متری در بازار صفویه با سال ساخت ۱۳۸۵ با سند سرقفلی بفروش میرسد شماره های تماس: ۳۳۲۶۲۳۴۳ ۳۳۲۶۲۳۵۳ ۰۹۹۱۳۹۶۲۵۳۹ […]
10 بازدید کل ، 0 امروز
950,000,000 تومان

فروش تجاری در دروازه مشگین

کد اگهی ۱۶۲ فروش تجاری ۲۱ با امتیازات برق سه فاز و تلفن با سند سرقفلی با سال ساخت ۱۳۷۰ شماره های تماس: ۳۳۲۶۲۳۴۳ ۳۳۲۶۲۳۵۳ […]
8 بازدید کل ، 0 امروز