1,800,000,000 تومان

پیش فروش اپارتمان

پیش فروش آپارتمان کداگهی :۱۳۱۸ متراژ:۱۵۰ قیمت کل :۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ قیمت هرمتر :۱۲۰۰۰۰۰۰ کل طبقات :۷ طبقه :۲ تعدادواحد :۱ تحویل برج :اسفند ۱۴۰۰ ادرس :شهرک […]
1 بازدید کل ، 0 امروز
500,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی ۶۲متر

فروش خانه ویلایی کدآگهی :۲۰۵۹ متراژ:۶۲ قیمت هرمتر :۸۰۶۵۰۰۰ قیمت کل :۵۰۰۰۰۰۰۰۰ تعدادخواب :۱ سال ساخت :۸۵ امکانات :نیم فول آدرس :کارشناسان شماره های تماس […]
3 بازدید کل ، 0 امروز
500,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی ۶۲متر

فروش خانه ویلایی کدآگهی :۲۰۵۹ متراژ:۶۲ قیمت هرمتر :۸۰۶۵۰۰۰ قیمت کل :۵۰۰۰۰۰۰۰۰ تعدادخواب :۱ سال ساخت :۸۵ امکانات :نیم فول آدرس :کارشناسان شماره های تماس […]
3 بازدید کل ، 0 امروز
4,250,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی ۲۵۷متر

فروش خانه ویلایی کداگهی :۲۰۶۰ متراژ:۲۵۷ قیمت هرمتر :۱۶۶۰۲۰۰۰ قیمت کل :۴۲۵۰۰۰۰۰۰۰ امکانات :فول امکانات آدرس :خیابان معلم شماره های تماس ۳۳۲۶۲۳۴۳ ۳۳۲۶۲۳۵۳ ۰۹۹۱۳۹۶۲۵۳۹ ۰۹۰۲۳۹۶۲۵۳۹ […]
4 بازدید کل ، 0 امروز
1,500,000,000 تومان

زمین کلنگی ۱۷۵متر

زمین کلنگی کدآگهی :۲۱۹ متراژ:۱۷۵ قیمت هرمتر ۸۵۷۱۰۰۰ قیمت کل :۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ آدرس :کرد احمد شماره های تماس ۳۳۲۶۲۳۴۳ ۳۳۲۶۲۳۵۳ ۰۹۹۱۳۹۶۲۵۳۹ ۰۹۰۲۳۹۶۲۵۳۹ آدرس دفتر:شریعتی به سمت […]
3 بازدید کل ، 0 امروز
4,500,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی ۳۰۰متر

فروش خانه ویلایی کدآگهی :۲۰۵۸ متراژ:۳۰۰ قیمت هرمتر :۱۵۰۰۰۰۰۰ قیمت کل :۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ امکانات :نیم فول آدرس :شریعتی شماره های تماس ۳۳۲۶۲۳۴۳ ۳۳۲۶۲۳۵۳ ۰۹۹۱۳۹۶۲۵۳۹ ۰۹۰۲۳۹۶۲۵۳۹ آدرس […]
5 بازدید کل ، 0 امروز
2,390,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی ۲۰۰متر

فروش خانه ویلایی کد آگهی :۲۰۵۷ متراژ:۲۰۰ قیمت هرمتر :۱۱۹۵۰۰۰۰ قیمت کل :۲۳۹۰۰۰۰۰۰۰ سال ساخت :۸۵ تعدادخواب :۲ امکانات :پارکنیگ .ام دی اف .ایفون تصویری […]
4 بازدید کل ، 0 امروز
2,900,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی ۳۲۰متر

فروش خانه تجاری مسکونی کدآگهی :۲۰۵۵ متراژ:۳۲۰ قیمت کل :۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰ قیمت هرمتر :۹۰۶۲۰۰۰ تعدادخواب :۴ سال ساخت :۸۸ کل طبقات :۳ امکانات :نیم فول آدرس […]
13 بازدید کل ، 0 امروز
1,700,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی ۲۴۰متر

فروش خانه تجاری مسکونی کدآگهی :۲۰۵۴ متراژ:۲۴۰ قیمت کل :۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ قیمت هرمتر :۷۰۸۳۰۰۰ تعدادخواب :۲ سال ساخت :۷۳ امکانات :نیم فول ادرس :میدان جهاد شماره […]
9 بازدید کل ، 0 امروز