1,500,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی در باکری ۱۸متری

فروش خانه ویلایی در ۱۸متری باکری کداگهی :۲۱۰۲ شماره های تماس ۳۳۲۶۲۳۴۳ ۳۳۲۶۲۳۵۳ ۰۹۹۱۳۹۶۲۵۳۹ ۰۹۰۲۳۹۶۲۵۳۹ آدرس دفتر:شریعتی به سمت یحیوی نبش اسلامی ۹ ساختمان تیراژه […]
17 بازدید کل ، 0 امروز
4,700,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی

فروش خانه ویلایی در چهاراه امام کداگهی :۲۱۰۱ شماره های تماس ۳۳۲۶۲۳۴۳ ۳۳۲۶۲۳۵۳ ۰۹۹۱۳۹۶۲۵۳۹ ۰۹۰۲۳۹۶۲۵۳۹ آدرس دفتر:شریعتی به سمت یحیوی نبش اسلامی ۹ ساختمان تیراژه […]
13 بازدید کل ، 0 امروز
1,000,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی در ;کلانتری ۱۳

فروش خانه ویلایی در کلانتری ۱۳ کداکهی ۲۱۰۰ امکانات :نیم فول شماره های تماس ۳۳۲۶۲۳۴۳ ۳۳۲۶۲۳۵۳ ۰۹۹۱۳۹۶۲۵۳۹ ۰۹۰۲۳۹۶۲۵۳۹ آدرس دفتر:شریعتی به سمت یحیوی نبش اسلامی […]
4 بازدید کل ، 0 امروز
4,760,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی در یاقوت

فروش خانه ویلایی دریاقوت کداگهی :۲۰۹۹ طبقه اول فول امکانات مابقی طبقات نیم فول هست درضمن برای ساخت تجاری مسکونی مناسب هست شماره های تماس […]
5 بازدید کل ، 0 امروز
1,400,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی درشهرستان نمین

فروش خانه ویلایی درشهرستان نمین کداگهی :۲۰۹۷ دوبلکس نیم فول هست شماره های تماس ۳۳۲۶۲۳۴۳ ۳۳۲۶۲۳۵۳ ۰۹۹۱۳۹۶۲۵۳۹ ۰۹۰۲۳۹۶۲۵۳۹ آدرس دفتر:شریعتی به سمت یحیوی نبش اسلامی […]
6 بازدید کل ، 0 امروز
4,400,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی در کارشناسان

فروش خانه ویلایی در کارشناسان کداگهی :۲۰۹۶ امکانات :فول امکانات شماره های تماس ۳۳۲۶۲۳۴۳ ۳۳۲۶۲۳۵۳ ۰۹۹۱۳۹۶۲۵۳۹ ۰۹۰۲۳۹۶۲۵۳۹ آدرس دفتر:شریعتی به سمت یحیوی نبش اسلامی ۹ […]
6 بازدید کل ، 0 امروز
3,500,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی در علی اباد

قروش خانه ویلایی درعلی اباد کداگهی :۲۰۹۵ امکانات :معمولی توضیحات :برای ساخت وساز مناسب شماره های تماس ۳۳۲۶۲۳۴۳ ۳۳۲۶۲۳۵۳ ۰۹۹۱۳۹۶۲۵۳۹ ۰۹۰۲۳۹۶۲۵۳۹ آدرس دفتر:شریعتی به سمت […]
6 بازدید کل ، 0 امروز
3,120,000,000 تومان

فروش اپارتمان درمیدان یحیوی

فروش اپارتمان درمیدان یحیوی کداگهی :۲۴۵۰ امکانات :بصورت خام بفروش میرسد شماره های تماس ۳۳۲۶۲۳۴۳ ۳۳۲۶۲۳۵۳ ۰۹۹۱۳۹۶۲۵۳۹ ۰۹۰۲۳۹۶۲۵۳۹ آدرس دفتر:شریعتی به سمت یحیوی نبش اسلامی […]
4 بازدید کل ، 0 امروز
5,000,000,000 تومان

فروش خانه ویلایی درخیابان معلم

فروش خانه ویلایی در خیابان معلم کداگهی :۲۰۹۴ امکانات :فول امکانات برای ساخت وساز مناسب هست شماره های تماس ۳۳۲۶۲۳۴۳ ۳۳۲۶۲۳۵۳ ۰۹۹۱۳۹۶۲۵۳۹ ۰۹۰۲۳۹۶۲۵۳۹ آدرس دفتر:شریعتی […]
12 بازدید کل ، 0 امروز