درباره من

وبسایت واپلیکیشن اردبیل من بستری تخصصی درزمینه املاک ومشاعل ملکی می باشد. تمام آژانس های معاملات املاک ومالکین شخصی که قصدفروش، رهن وخریدواجاره دارندیاکسانیکه درحوزه مشاغل ملکی درشاهای تاسیساتی، تزئیناتی، ساختمانی وخدماتی فعالیت میکنند. می توانندباثبت محل خوددرنقشه کسب وکارشان راآگهی کنندوبه شغل خودرونق ببخشندازویژگی های بازاراپلیکیشن اردبیل من این است که بامعرفی آژانس هاومشاورین املاک کمک شایانی به کاربران دراین حوزه می نماید. تاکاربران باصرفه جویی دروقت وهزینه خیلی ساده تمام مشکلات خوددراین حوزه را برطرف کنند.

آگهی های من